Letecké simulátory VR, mohou plně nahradit výcvik pilotů?

VR Letecké simulátory: Mohli by plně nahradit tradiční výcvik pilotů?

Již více než 8 desetiletí piloti trénují na leteckých simulátorech. Za tu dobu bylo dosaženo mnoha technologických průlomů. V roce 2019 se virtuální realita stala novou a profesionální formou výcviku pilotů, která přináší fantastické a vzrušující výsledky pro letecký průmysl.

Už téměř po celé století se každý pilot létající na soukromých letounech či Stealth Bobmbers vojenského letectva podrobuje tréninku na leteckých simulátorech. Nyní začíná být aplikován nový způsob leteckého výcviku studentů, který se ukázal být obrovským objevem. Letečtí instruktoři s VR systémy poskytli profesionálním leteckým školám levnější lekce a pomohli vládě Spojených států amerických snížením nákladů na rozpočet vojenského letectva. Letečtí mechanici s nimi také mohou být trénováni. Pojďme se nyní podívat na pár příkladů ukazujících jakým způsobem bude letecký průmysl z leteckých simulátorův blízké budoucnosti těžit.

Jak moderní letecké simulátory fungují


Letecké simulátory jsou většinou vyráběné odříznutím přední části letounu (kokpitu), která je následně připevněna k plošině ve tvaru hexapodu, umožnujíc šestistupňový pohyb připojené části letadla. Uvnitř je umístěn video obraz, který pilotům znázorňuje ranvej či krajinu.
Pilotům ve výcviku je pomocí leteckých simulátorů dána v kokpitu šance pracovat s realistickými situacemi. Využitím simulátorů lze ušetřit mnoho času a peněz, a to úsporou spotřeby paliva, vyhnutí se obvyklé údržbě a neustálému využití techniků, a bez jediného zranění pilota či pasažéra. V zájmu otestování pilotových schopnostílze také nasimulovat nebezpečné situace a podmínky či selhání systému.

Ohniska pohybu, komunikace, řízení letového provozu a vizuální pomůcky, jsou vyučovány využitím vyspělé formy technologie, nazvané letecký simulátor. Příkladem toho, co jeden takový dokáže, je vystavení pilotů ve výcviku cvičení prostorové orientace, a to nastavením leteckého simulátoru k vytvoření stejného pocitu tření vzduchu o trup letadla. Pilotovi je poskytnuta využitím 180stupňového pole hodnota satelitního zobrazení každého předmětu na letišti, který potřebuje vidět.

Původně byli letecké simulátory hodnoceny 4 stupni od A do D a D bylo pro nejvyšší úroveň. Nedávno byli tyto 4 stupně mezinárodně navýšeny na 7 úrovní, D určený pro typ 7. Jak v počátečním (změna na jiný typ letounu), tak v návazném vzdělávacím programu pro komerční letecké společnosti (opakovací výcvik je vyžadován po každém komerčním pilotovi, obvykle každý z nich v délce 6 měsíců, v zájmu udržení oprávnění pilotovat lety s pasažéry linkové dopravy), Typ 7/úroveň D je nyní zavedeným standardem.

Proč měnit to, co vždy fungovalo?

Letecké simulátory mohou být velmi drahé, zabírají hodně místa a jsou velmi těžké, k jejich manipulaci je zapotřebí těžká technika. Jako příklad můžeme ukázat letecký simulátor typu 7, který stojí přibližně 7 milionů USD a tato cena nezahrnuje provozní náklady. Cena je navíc mnohem vyšší, pokud je zapotřebí vyměnit starý model letounu za modernější verzi. Proto tedy v současné době piloti ve výcviku vyčerpávají armádní rozpočet a tyto náklady si mnoho potencionálních pilotů nemůže dovolit.

Mohou se VR výcviky stát běžnou součástí výcviku pilotů?

V posledních letech se v leteckém průmyslu vyskytlo mnoho rozkolů, mnoho z nich zpochybňujících efektivitu využití virtuální reality ve výcviku pilotů. Někteří z nich namítali, že spolehlivost současných leteckých simulátorů na trhu, prověřených mnoholetými zkušenostmi, nemůže být nahrazena ničím jiným. Vyskytli se pochybnosti, že situace, k nimž během pilotování letounu může dojít, jako například vytažení kyslíkové masky při výskytu kouře v kokpitu nebo správného vyložení lehkých vibrací v sedadle nebude interpretováno s nezbytnou přesností. Přesto však v nedávné době nebylo prokázáno, že by fyzické simulátory byli méně spolehlivé než ty zahrnující virtuální realitu. VR jsou nicméně provozovány společně s odbornými semináři, a to jak v oblasti vojenského letectví, tak některými soukromými leteckými školami.

Vojenské letectvo Spojených států amerických využívá program nazvaný PTN, ten spojujemnoho různých technologií, zahrnujících pokročilou biometrii, datovou analýzu, rozšířenou a virtuální realitu a umělou inteligenci, za účelem vytrénovat piloty rychleji, levněji a s větším zaměřením na nastavené situace. Úplně první PTN program byl zahájen v srpnu 2018, probíhal po dobu 20 týdnů a zúčastnilo se ho 20 pilotů. O pouhé 4 měsíce později 13 z nich úspěšně absolvovalo. Tento program přitom obvykle trvá jeden rok a až poté jsou piloti připraveni složit závěrečné zkoušky.

Co v budoucnosti vzejde z výcviku pilotů využívajícím VR??

Zatímco nyní se virtuální realita stávájedním z nejvíce poptávaných produktů ve světě videoher, před deseti lety byla pouhou fantazií. Nicméně roku 2016 existovalo přes 230 společností zabývajících se tvorbou produktů ve světě virtuální reality, a rozhodně to nebyli malé společnosti, nýbrž jména zahrnující Samsung, Google, Sony, Amazon, Apple či Microsoft. Roku 2018 následoval varifokální prototyp Facebooku, nazvaný ´Poloviční kupole“. Toto využití virtuální reality umožnilo neomezené vzdálenosti a soustředění se na blízké i vzdálené představy, nabízející zorné pole o 140 stupních bez nutnosti zvýšení hmotnosti či tvaru zákazníkova zařízení.

V současné době je VR technologie využívána v prostředí multi projektcí a náhlavních souprav které uživatele vtáhnout přímo do děje dané virtuální situace. Inovativní technické pokroky ve virtuální realitě nyní pilotům umožnují během výcviku kromě důležitých pocitů navozujících zdání skutečného letu zažít i skutečné vibrace, a to pomocí takzvaného haptického systému. Jsou zaznamenávány výborné výsledky pokroků virtuální reality, a to jak v PTSD, tak ve vojenském výcviku.

Letecké školy nyní též upřednostňují využití nové technologie před zastaralými video semináři. Jedna z prvních leteckých společností využívající VR se nachází v Austrálii. Vedoucí letový instruktor využil služby produkčního týmu k vytvoření nového výcvikového zážitku virtuální reality, který zavedlvyužití přenosných brýlí virtuální reality a smartphonu za účelem naučit studenty základy létání. Nyní se tedy můžete zapsat do kurzu pro piloty s VR osvědčením a další budou následovat.

Podívejte se na jedny z nejlepších brýlí VRna trhu


Virtuální brýle v současné době existujípevné nebo přenosné. Můžete tedy připojit svůj mobilní telefon k přenosnésoupravě, která ho přemění na bezdrátové zařízení virtuální reality. Google Daydream a Samsung Gear jsou dvě z nejlevnějších variant pro Váš mobilní telefon. Pevné dokážou naprosto přesně zjistit vaší aktuální polohu. Ty také povětšinou umožní hlubší a realističtější letecký požitek na rozdíl od snížené schopnosti chytrých telefonů ave srovnání se stolními počítači.

Uživatel by měl být především vybavený tímto vybavením:

  • Leteckým počítačem s virtuální realitou
  • Velmi kvalitní náhlavní soupravou VR
  • Pedály
  • Leteckým softwarem VR
  • Leteckým joystickem nebo řídící pákou.

Haptická technologie není zcela přístupná veřejnosti, nedávné změny nicméně přizpůsobují použití mechanických ovladačů, tedy zařízení, která se dotýkají různých částí vašeho těla a které jsou nevíce používány jako vaše prsty a ruce, umožňující se vžít do světa virtuální reality. Když byla tato technika uvedena do leteckých výcviků, umožnila pilotům zažít navodila vjem číselníků a přepínačů, které budou potřebovat během skutečného letu.

Letecký software který vás pohltí

  • X Plane

Software využívaný v tomto programu je velmi skutečný, a proto je extrémně známý. X plane 11 má nové vlastnosti, s vylepšením pro rozhraní s vysokou ostrostí, navozující poměrně důvěrný pocit ve vysoké, detailní kvalitě zaměřené na jednotlivé části letounu.

  • DCS World

Tento je považován za jeden z nejlepších leteckých simulátorů pro letové počítače, s až neuvěřitelně skutečnou perspektivou. Jakmile budete čelit skutečné výzvě vstupu do velmi detailně provedeného kokpitu s autentickým ovládacím panelem umožňujícím virtuální let, zcela zapomenete, že hrajete hru.

  • AeroFly2

Aerofly je neuvěřitelný letecký software VR programu s 3D grafikou, jakou jste nikdy předtím nezažili, schopný plné vytvořit dynamiku létaní pro nové piloty. Jádro autenticity zahrnuje detailně provedený kokpit a úžasné letecké vyobrazení nádherného nákresu jihozápadu Spojených států amerických.

Vytvoření VR ovladatelného pro letecký průmysl a piloty

V roce 2020 již virtuální realita jakožto součást letectví není ignorována. Přestože letecké simulátory VR se od skutečného zážitku řízení obrovského letounu v oblacích mohou lišit, pro velké množství požadovaných budoucích pilotůsnících o kariéře v letectví se už nemůžeme spolehnout na neustále se zvyšující náklady i těch nejlépe hodnocených simulátorů.

Napsat komentář